top of page
Atkuriama žemapelkė pavasarį_JPG.jpg

Activity reports

Metinės veiklos ir finansinės ataskaitos 2022

LT             EN

Metinė veiklos ataskaita 2022 m.  

Audito ataskaita 2022 m.

Auditoriaus išvada ir finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m.

Annual activity reports 2021

Annual activity report 2021  
Annual activity report 2021

Audit report 2021

Auditor's conclusion and set of financial statements for 2021.

Annual activity reports 2020

Annual activity report 2020

Audit report 2020

Auditor's conclusion and set of financial statements for 2021.

bottom of page