top of page

PEATLANDS

NEED WATER

AUKSTAPELKE.PNG

Nusausintų pelkių atkūrimas - tai neįkainojamas indėlis į jūsų įmonės pastangas mažinti C02 emisijas bei prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo

Ar jūs siekiate mažinti savo įmonės veiklos anglies pėdsaką ir norite bendradarbiauti su patikima ir efektyvia gamtos atkūrimo iniciatyva?
Sumažinkite savo įmonės C02 emisijas atgaivinant Lietuvos pelkes. 

F  A iš lėktuvo stop kadrai (26).jpg

MUMS REIKIA PELKIŲ

PELKĖMS REIKIA JŪSŲ

Šiandien Lietuvoje yra sunaikinta arba stipriai pažeista apie tris ketvirtadalius visų pelkių, šlapių ir pelkėtų pievų bei pelkinių miškų.

Sušvelninti klimato kaitą ir jums pasiekti įmonės tvarumo tikslus,
galime tik dirbdami išvien.

Green Branch in Lake

Jūsų prekės ženklo žinomumo didinimas,  reputacijos gerinimas kaip inovatyvios ir atsakingos gamtai ir visuomenei įmonės

Pardavimų didinimas gerinant jūsų prekės ženklo reputaciją, pasitikėjimą ir lojalumą

Bendruomenės, darbuotojų ir suinteresuotųjų šalių  įtraukimas

Investuotojų ir tvarumo standartų reikalavimų atitikimas ir vykdymas

Kodėl verta investuoti?

pantanal-5379257_1280.jpg

NAUDA GAMTAI IR VISUOMENEI

ŠESD emisijų sumažinimas

Nusausinti durpynai išskiria didžiulius kiekius šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Atkūrus hidrologinį režimą durpynuose sustabdome durpių nykimą ir sudarome sąlygas pelkėdarai leisdami vėl kauptis durpėms. Sveikos ir atkurtos pelkės yra patikimos organinės anglies saugyklos.

Biologinės įvairovės atkūrimas

Sausinimo nepažeista pelkė - tai nuostabi, pilna gyvybės ir klestinčios biologinės įvairovės ekosistema. Atkuriant pelkes, atsiranda palankios sąlygos kurtis  ir vystytis įvairioms gyvūnijos ir augalijos rūšims - paukščiams, vabzdžiams, ir kt.

Vandens kokybės gerinimas

Pelkės yra svarbios vandens filtravimo sistemos, padedančios valyti vandenį ir išlaikyti jo kokybę. Atkūrus pelkes, pagerėja vandens kokybė ir tai turi teigiamą poveikį aplinkos būklei ir gyventojų sveikatai.  Taip pat kaupdamos vandenį pelkės mažina potvynių, sausrų ir durpynų gaisrų riziką.

Edukacinės ir ekoturizmo galimybės

Atkuriant pelkes, jūs sukuriate galimybę kurti edukacines programas, tokias kaip gamtos stebėjimas, fotografija, eko turizmas. Žmonės gali mėgautis gamtos grožiu, mokytis apie pelkių unikalumą ir ekologiją, dalyvauti pažintinėse ekskursijose arba tiesiog pailsėti ir atsipalaiduoti gamtos apsuptyje. 

IMG_20230521_200126.jpg

Mūsų daugiametė pelkėtyros mokslininkų patirtis padės jūsų įmonei užtikrinti:

Nusausintų pelkių atkūrimą ir apsaugą

Patikimą CO2 sutaupymo apskaičiavimą, paremtą MoorFutures (Vokietija) standartu ir jo metodika

Proceso skaidrumą bei abipusį bendradarbiavimą siekiant C02 emisijų mažinimo

Kokybišką darbą, remiantis užtikrinančiais principais ir kriterijais
(papildomumo, pastovumo, ŠESD emisijų nutekėjimo rizikos valdymo, dvigubos apskaitos draudimo , išmatuojamumo ir patikrinamumo).

YOU CAN

CONTRIBUTE!

pelke.jpg

MŪSŲ PASIEKIMAI

Per pastaruosius  metus kartu su partneriais iš Lietuvos ir užsienio šalių atkūrėme apie 110 ha pažeistų šalies pelkių ir taip ŠESD emisijas sumažinome 580 t CO2 emisijų per metus. 

atkurtos vietoves.tif

Skaičiuojame, kad iki 2050 m. dėl minėtų atkūrimo darbų išvengsime net 15.5 tūkstančių tonų CO2 emisijų. Įgyvendintos ekologinio atkūrimo veiklos prisidėjo ir prie biologinės įvairovės išsaugojimo bei kitų pelkių teikiamų ekosisteminių paslaugų gerinimo.

Kviečiame ir Jus tapti mūsų partneriais bei rėmėjais ir kartu atkurti pažeistas šalies pelkes!

MUMIS PASITIKI

bottom of page