top of page

Šia laiškų siuntimo programa kampanijos koordinatoriai surinks Jūsų parašytus laiškus ir keliais etapais prieš balsavimų dienas Europos Parlamente išsiųs juos parlamento nariams. Siųsdami laišką galite pridėti gamtos nuotrauką, piešinį arba paveikslėlį. Parodykime sprendimų priėmėjams, kokią gamtą norime matyti ir kokioje aplinkoje norime gyventi!

Ne, neužversime parlamento narių laiškais. Koordinatoriai kiekvienam etapui atrinks ir pacituos po 3 Jūsų parašytas žinutes ir po 3 Jūsų atsiųstas nuotraukas (Jūsų asmeniniai duomenys adresatams neatskleidžiami), o kitoje bendro laiško dalyje parašys kiek Lietuvos gyventojų mano, kad mums tai yra svarbu, t. y. kiek žmonių nepagailėjo savo laiko ir parašė bei išsiunte laišką.

Deja, gegužės mėnesį EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komitetas ir Žuvininkystės (PECH) komitetas nubalsavo, kad Gamtos atkūrimo reglamentas būtų atmestas. Kitas balsavimas vyks jau labai greitai - birželio 15 d. EP Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komitete.

Taigi, trečiąją surinktų laiškų suvestinę iniciatyvos organizatoriai išsiųs š. m. birželio pradžioje prieš Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komiteto posėdį (birželio 15 d.). Pasistenkime išsiųsti kuo daugiau laiškų, kuriais galėtume paskatinti mūsų išrinktus Europos parlamento narius ir aplinkos ministrą atsakingai įvertinti Gamtos atkūrimo reglamento svarbą mūsų visų ateičiai!

Daugiau apie Gamtos atkūrimo reglamenta skaitykite:

     LAIKAS #AtkurtiGamtą! Parašykite laišką - Gamtai reikia mūsų paramos!

     It's time to #RestoreNature

     Pasiūlymas "Europos parlamento ir Tarybos reglamentas dėl gamtos atkūrimo"

     Proposal for a Regulation of the European Parlament and of Council on nature restoration, Nature Restoration Law

bottom of page