DSC07439.JPG

Restoration of the hydrological regime of the Tartok wetland

and ensuring the good condition of natural habitats

EUKI logo 2022.jpg

PROJECT DURATION

The start of the project is 01/08/2020  

The end of the project is 31 July 2022 

PARTNERS

 

Project leader - Preili municipality administration (Latvia)  

Zarasai District Municipality Administration (Lithuania)

Innovator Valley (Lithuania)  

PROJECT VALUE

 

The total value of the project is 1.03 million. Eur.

The project is partly funded by 2014-2020. European Regional Development Fund Lithuanian-Latvian Interreg VA Latvian-Lithuanian Cross-Border Cooperation Program and the Republic of Lithuania. ​

Baltijos šalyse nusausinti durpynai išskiria apie 53–71 % visų Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje išmetamų

ŠESD, nors užima tik  5–6 % žemės ūkio paskirties dirvožemių. ŠESD emisijų sumažinimas visose gyvenimo

srityse yra ambicingas ir tuo pačiu daug iššūkių iškeliantis Europos žaliojo kurso tikslas. Mūsų ūkininkai, ūkininkaujantys nusausintuose durpiniuose dirvožemiuose, turi galimybę sumažinti neigiamą vykdomos

ūkinės veiklos poveikį pasitelkiant gana naują pasaulyje ūkininkavimo formą – pelkininkystę.  Ūkininkai turi galimybę auginti atsinaujinančią ir klimatui neutralią pelkininkystės produkciją – biomasę, kurią galima

naudoti energetinėms reikmėms, ruošiant pašarus, gaminant statybines medžiagas, maisto ir farmacijos pramonėse ir kt. 

Projekto tikslas – sukauptas žinias apie klimatui neutralų durpynų naudojimą ir įgytą praktinę patirtį perduoti Baltijos šalių ūkininkams.

 

Projektą finansuoja Europos klimato kaitos švelninimo iniciatyva (European Climate Initiative EUKI),

remiama Federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerijos (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, Vokietija).

Už svetainės turinį atsako tik Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas, ir jis jokiu būdu negali būti laikomas

atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.  

Programos tinklapis https://www.euki.de/en/

Programos pristatymas Michaelio Zukovo fondo tinklapyje